Privacy Policy

– Tất cả các nội dung trên website huongdankotlin.com đều thuộc bản quyền của Hướng Dẫn Kotlin.

– Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ huongdankotlin.com.

– Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng các bài viết của huongdankotlin.com vào mục đích thương mại như in ấn, phát hành sách…

Việc tuân thủ các nội dung trên sẽ là cách các bạn tôn trọng và ủng hộ Hướng Dẫn Kotlin.

Thân ái,