Cài đặt Gradle trên macOS

Cùng với Maven, Gradle cũng là một công cụ giúp chúng ta có thể build source code một cách dễ dàng. Điểm mạnh của Gradle là giúp chúng ta có thể thêm customize code viết bằng Groovy để thực hiện những thao tác mà các plugin mặc định không hỗ trợ. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Gradle để sử dụng Gradle với command line trên macOS các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần đi đến trang Release của Gradle https://gradle.org/releases/ để download phiên bản mới nhất của nó. Tại thời điểm mình viết bài viết này, Gradle mới nhất là 7.2. Các bạn hãy download phiên bản binary-only nhé.

Sau khi đã download xong thì unzip tập tin download ra:

Các tập tin trong thư mục của Gradle.

Để có thể sử dụng Gradle với command line ở bất kỳ thư mục nào trong máy của mình, các bạn cần cấu hình biến môi trường để trỏ đến thư mục bin của Gradle. Các bạn có thể modify tập tin .bash_profile trong thư mục người dùng, thêm đường dẫn tới thư mục bin của Gradle trong biến $PATH như sau:

Thêm đường dẫn Gradle vào biến $PATH

Để thay đổi này có hiệu lực, các bạn hãy execute câu lệnh sau ở thư mục người dùng:

Để kiểm tra kết quả, các bạn có thể nhập câu lệnh sau:

Kết quả:

Thông tin Gradle version

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *