Tạo mới Android project

Sau khi cài đặt Android Studio, các bạn có thể bắt đầu làm việc với Android application. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới một Android project để xây dựng một Android application các…